تو استغنای اوقات اذانی، عزیزم قدر خود را گر بدانی

و نه آنی که تو دنبال آنی، عزیزم قدر خود را گر بدانی 


همه جمله ملائک حلقه در گوش، نشسته منتظر بیهوش و مدهوش

گل یکدانه باغ جنانی، عزیزم قدر خود را گر بدانی 


تو شور عشق و عاشورا، نمازی، همیشه جان من سرشار رازی

کلید حل اسرار جهانی، عزیزم قدر خود را گر بدانی


از این معبر گذر با دل توان کرد، و پای جان رها از گل توان کرد

و تو پایان اندوه زمانی، عزیزم قدر خود را گر بدانی 


دل تو معبد هر آنکه زار است، تو حلاجی سرت بالای دار است

اناالحق گویی و الحق، همانی، عزیزم قدر خود را گر بدانی 


‌‌‌"بیا تا قدر یکدیگر بدانیم‌‌‌‌"، بیا ما تا ابد، پاینده مانیم

فقط کافیست تا با من بمانی، عزیزم قدر خود را گر بدانی 


و میدانم نمیخواهی بمانی، و میدانم نمیخواهی بدانی

و تو آنی که تو، دنبال آنی!، عزیز ای کاش قدر خود بدانی


#ناقص