شیندال

ما به عادت کردن عادت کرده ایم

۶ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

محمود ساجد

از شعر تر ما جهانی به قیام است 

ما باز به درگاه تو در حال سجودیم 

۲۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۱:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ش.د

عقل

نبود و دردسرم بود، رسید و دردسر افزود! 

دلا! چه می شد اگر عقل، نمی رسید و نمی بود!؟

۲۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۱:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ش.د

عادت رفتن

عادت رفتن به سرت بود و من 

دل به تو دادم که مسافر شدم 

۲۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۱:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ش.د

به خطا رفت

آدم چو من از عشق تو با جان به خطا رفت  

صیاد شدی آهوی حیران به خطا رفت 

تا خنده زدی، راز جهان فاش شد انگار 

تیر همه ی فلسفه بافان به خطا رفت 

۲۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۱:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ش.د

که می شوم

گل به سرت که می زنی در به درت که می شوم

ناز که می کنی و من در اثرت که می شوم 

ره به سفر که می بری بی خبرت که می شوم 

شب که به خواب می روم هم سفرت که می شوم 

تلخ که می شوی و من شور و شرت که می شوم

مست خیال می شوی بال و پرت که می شوم 

در سر من خیال تو شعر تری که می شود 

دردسرم که می شوی دردسرت که می شوم

بر لب خنده ریز تو تکیه که کوه می کند 

چون پدرم که می شوی چون پسرت که می شوم 

از شب هجر زار ما ماه که قهر می کند 

تا قمرم که می شوی بی سحرت که می شوم 

ساز غریبه می زنی رهگذرت که می شوم 

در نظرم که می شوی در نظرت که می شوم

باک نباشدم اگر وصل تو نیست ممکنم 

تاج سرم نمی شوی،  خاک درت که می شوم! 


۲۴ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۱:۰۹ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
ش.د

خیال پریشان

بمان خیال پریشان که بوی او داری 

مرا خبر مگر از طرف کوی او داری 

به سر پیاله ی رؤیا و غرق کابوسیم 

بمان خیال پریشان که بوی او داری


۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۱:۴۵ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ش.د